10 પાસ માટે IBમાં મોટી ભરતી 2022, 1671 જગ્યાઓ, પગાર 21700 થી શરૂ

10 પાસ માટે IBમાં મોટી ભરતી 2022

10 પાસ માટે IBમાં મોટી ભરતી 2022, 1671 જગ્યાઓ, પગાર 21700 થી શરૂ ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો (IB) દ્વારા સિક્યુરિટી આસિસ્ટન્ટ અને મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફ (MTS) ની 1671 જગ્યાઓની ભરતી માટે બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. આ ભરતીના ઓનલાઈન ફોર્મ તારીખ 05 નવેમ્બર 2022 થી શરૂ થશે અને 25 નવેમ્બર 2022 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે. આ પણ … Read more

SSC GD કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022, અહીંથી કરો અરજી @ssc.nic.in

SSC GD કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022

SSC GD કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022, અહીંથી કરો અરજી @ssc.nic.in : સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન દ્વારા ધોરણ 10 પાસ ઉમેદવારો માટે GD કોન્સ્ટેબલની BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, SSF, NCB જગ્યાઓ માટે મોટી ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચ્યા બાદ ઓનલાઈન અરજી કરો. SSC GD કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 સંસ્થાનુ નામ સ્ટાફ સિલેકશન … Read more